Jednorodzinne
(nowoprojektowane)
Jednorodzinne
(metamorfozy)
Użyteczności publicznej
Przemysłowe
Mieszkaniowe
(nowoprojektowane)
Użyteczności publicznej
Przemysłowe
Mieszkaniowe
(metamorfozy)
Dom w Świdniku
Dom w Gardziennicach
Centrum Kultury w Strońsku
Przychodnia weterynaryjna w Lublinie
Dom w Ciechocinie
Budynek usługowy w Świdniku
Budynek gospodarczy w Płouszowicach
Dom w Lublinie I
Dom w Trawnikach
Dom w Abramowicach Kolonii
Dom w Lublinie II
Dom w Prawiednikach Kolonii
Dom w Mełgwi
Dom w Ciecierzynie II
Dom w Snopkowie
Dom w Świdniku
Dom w Lublinie I
Dom w Ciecierzynie III
Dom w Lublinie II
Dom w Tereszynie
Domy w Prawiednikach I
Domy w Prawiednikach II
Stacja demontażu pojazdów Lublin
Hala gospodarcza w Zamościu
Agroturystyka Kolonia Giżyce
Kamienica w Lublinie
Dom Studiów w Lublinie 
Przebudowy lokali mieszkalnych
Domy 35
Domy Jednorodzinne
Użyteczności publicznej | Przemysłowe | Mieszkaniowe wielorodzinne